Koers bepalen

Vanuit de opdrachtgever kreeg ik de vraag om een heidag te ontwerpen en te begeleiden om hun koers voor de komende jaren te bepalen. Bijkomstigheid was, dat een aantal deelnemers een dubbele pet had, omdat ze zowel in het MT zaten als ook aandeelhouder waren.

We zijn gestart met een brainstorm om (nieuwe) kansen en bedreigingen van buitenaf in kaart te brengen. Daarna zijn de kansen en bedreigingen gevalideerd en besproken. Tenslotte zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen uitgewerkt door te kijken welke impact de kansen en bedreigingen hebben op de koers.

In kleine groepjes is vervolgens aan de hand van alle input een start gemaakt met het beschrijven van de gewenste koers. Alle groepjes hebben een ander onderdeel beschreven en dit is met elkaar gedeeld en waar nodig aangescherpt tot er consensus was op de hoofdlijnen.

Daarna hebben we gekeken wat de koers betekent voor de organisatie. Als de koers met de gewenste groei gerealiseerd wordt wat/waarin moet de organisatie:
Groeien
Behouden
Verbeteren
Afbouwen

De laatste stap die we gemaakt hebben zorgde ervoor dat het resultaat ook geborgd wordt in de organisatie. De ‘juiste petten’ moesten op en MT leden moesten aangeven wat ze nodig hebben van de aandeelhouders om hun jaarplannen te schrijven en de aandeelhouders moesten aangeven wat ze nodig hebben van het MT om te kunnen (bij)sturen.

Resultaat:

  • Commitment van de aandeelhouders op de koers
  • Aantal concrete acties die uitgewerkt moeten worden om de koers te realiseren.
  • Duidelijke afspraken hoe de koers onderdeel wordt van de jaarplannen en hoe hierop gestuurd gaat worden.

Wil je ook een heidag organiseren en heb je de behoefte aan een goed programma wat resultaat oplevert? Ik denk graag met je mee.

Artikel geplaatst in: Casussen

Je bent hier: Home » Casussen » Koers bepalen